ZMIANA RÓL

Opracowanie graficzne wystawy polskiej fotografii "Zmiana ról", która odbyła się w Rzeszowie i Mielcu w 2010 roku. Projekt obejmuje zaproszenia, plakaty oraz wielostronicowy kalendarz. Layout druków opiera się na siatce wynikającej z konstrukcji logotypu, bazującego na kształcie województwa, w którym artyści realizowali swoje zdjęcia. Dynamiczny projekt stron kalendarza ma odzwierciedlać różnorodność prezentowanych prac fotograficznych.

Zmiana ról was a collective exhibition of Polish photographers, which took place in Rzeszów and Mielec in 2010. Project includes poster, invitations and a multi-page calendar design. The logotype form is based on the geographic shape of the voivodeship, where the photographs were taken. The branding print's layout results from the grid based on this unique logotype. Calendar layout, different on every page, demonstrates the variety of photographic styles.

– nominacja KTR 2010