ZACHĘTA...

Kampania zbiorcza Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Projekt miał w łatwy sposób dostosowywać się do różnych formatów nośników (plakaty, billboardy, reklamy prasowe, ekrany w galerii, strona główna galerii) na których był wykorzystany.