REWOLUCJA CYFROWA MUZYKI

Punktem wyjścia dla projektu jest książka niemieckiego filozofa Harry’ego Lehmanna „Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki” (Bęc Zmiana 2015), opisująca estetyczne i instytucjonalne konsekwencje przemian technologicznych w nowej muzyce. Od czasu ukazania się wersji niemieckiej w 2012 roku pozostaje ona przedmiotem kontrowersji. Sceptycyzmowi części środowiska towarzyszy entuzjazm młodych kompozytorów, przedstawicieli pokolenia „cyfrowych tubylców”, których twórczość Lehmann opisuje.
Idea projektu, na który składają się wystawa, dwa koncerty oraz wykłady, to konfrontacja tez książki z konkretnymi realizacjami artystycznymi. Na wystawie pokażemy kompozycje w formie wideo, ukazujące różne sposoby wykorzystania tego medium w muzyce. Na dwóch koncertach kameralnych zabrzmią utwory „cyfrowych tubylców” muzyki, w tym słynny performans Johannesa Kreidlera Fremdarbeit, podejmujący temat globalnego rynku pracy oraz wyzysku w kontekście twórczości artystycznej. Okazją do dyskusji o możliwościach i dylematach nowej muzyki w kontekście rewolucji technologicznej będzie konferencja z udziałem zagranicznych gości, wśród których nie zabraknie Harryego Lehmanna.

Kuratorzy: Sławomir Wojciechowski, Monika Pasiecznik
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

poster / plakatposter / plakat   ebookebook   postcards / pocztówkipostcards / pocztówki   flayer / ulotkaflayer / ulotka   wwwwww