MONADOLOGIA

Projekt identyfikacji wizualnej dla żywej instalacji scenicznej pt. „Monadologia. Traktat o relacyjności”, inspirowanej „Monadologią” Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Żywa instalacja sceniczna, zbudowana na kształt kryształu-labiryntu, składała się z części performatywnej, konstrukcji architektonicznej, instalacji świetlnej, instalacji Augmented Reality oraz instalacji dźwiękowej. Z Monadologii wyodrębnione zostały kluczowe dla konstrukcji całości „monologi”, podkreślające relacyjność całego projektu. Leibniz pisał, że świat rządzi się regułami matematycznymi, jest pewna ukryta struktura wszechświata i można ją zapisać według wzoru. Zasadą organizującą całość „Monadologi” jest wielokrotność liczby 7. Gdyby najmniejszą komórkę ciała chcieć zapisać w formie kubistycznej, stykałaby się z czternastoma innymi komórkami. Przedstawiona graficznie byłaby więc czternastościanem, kryształem.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 21-23.11.2014
Produkcja: Fundacja Bęc Zmiana
Koncepcja, choreografia, scenografia: Aleksandra Hirszfeld, Marta Ziółek, Małgorzata Kuciewicz

plakaty / postersplakaty / posters   folderfolder   pocztówki / postcardspocztówki / postcards