LATEM W MIEŚCIE
SUMMER IN THE CITY
MIKOŁAJ DŁUGOSZ

Teksty / Texts: Mikołaj Długosz, Dorota Masłowska
Projekt graficzny / Graphic design: Jerzy Gruchot, Olek Modzelewski
Wydawcy / Publishers: TV Working Studio, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Album fotograficzny / Photo book
230x162 mm
200 stron / pages
ISBN 978–83–945416–0–6
LATEM W MIEŚCIE