DŁUG / DEBT

Wystawa DŁUG/DEBT jest próbą odpowiedzi na pytanie czym jest dług, w całej swojej wieloznaczności oraz czy plakat wciąż spełnia funkcje wizualnej komunikacji animującej społeczeństwo. Jest to również poszukiwanie pierwiastków słynnej Polskiej Szkoły Plakatu
w współczesnej grafice polskiej.

The exhibition takes its cue from the concept of debt and the current economic crisis plaguing much of the world today. It also attempts to consider the role of the poster in contemporary social and commercial culture, while paying tribute to the masters of the Polish Poster School.

Kuratorzy / Curators: Ola Niepsuj, Agata Endo Nowicka, Maria Zaleska
Konsultanci / Consultation: Mikołaj Lewicki, Mateusz Halawa