POLE zin #8

Wyróżniającą cechą projektu było założenie nie wykorzystywania obrazków oraz fotografii, natomiast nasilanie znaków graficznych, tekstów, diagramów oraz wzorów.
Ilustracja typograficzna.
Temat: Szeroko rozumiany wstyd.

POLE zin